Tahta, Kedudukan, dan Kuasa

Tahta. Simbol kedudukan dengan otoritas. Jabatan dengan kekuasaan. Kekuasaan terberi untuk melayani. Untuk kesejahteraan bersama (Bonum commune). Kepemimpinan yang melayani,