Orang Benar Dilindungi Tuhan

Dan 13:1-9.15-17.19-30.33-62 Orang benar dilindungi Tuhan Diluputkan dari kuasa kejahatan Tuhan berpihak pada kebenaran Penjahat sesat menuju kebinasaan Tuhan yang