Cerita untuk Kakak Ames (23)

Pemuda kelas menengah, terutama mahasiswa (dan pelajar) adalah agen perubahan. Mereka lebih leluasa bergerak daripada kaum pekerja, daripada yang sudah