Persahabatan

Sahabat merupakan salah satu hal yang patut disyukuri oleh seseorang. Hal ini diperkuat oleh suatu ungkapan yang berbunyi “Satu sahabat