Kepadamu Pemimpi(n) Berdasi

Kata orang-orang bijak Kita adalah makhluk yang menyejarah Maka kataku Kita jualah yang menciptakannya walau tak kuasa meniadakannya Sebab dia