Raja Yang Berbelaskasih

Renungan, Minggu 24 November 2019 Hari ini Gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya ini menjadi akhir