Pembajakan Terhadap Tuhan

NAMANYA Ali Usman. Kami bersahabat baik lewat dunia maya. Saya menyapanya dengan “Ustad”. Begitu pula ia kerap menyapa saya dengan